3M-50ø433MetalStały, bez regulacji wysokościPokaż rysunek techniczny i zdjęcie
5M-50ø435MetalStały, bez regulacji wysokościPokaż rysunek techniczny i zdjęcie
R-3M-50ø433MetalStały, z regulacją wysokościPokaż rysunek techniczny i zdjęcie
R-5M-50ø435MetalStały, z regulacją wysokościPokaż rysunek techniczny i zdjęcie
W-5M-50ø435MetalWahliwy bez regulacji wysok.Pokaż rysunek techniczny i zdjęcie
WR-5M-50ø435MetalWahliwy z regulacją wysokościPokaż rysunek techniczny i zdjęcie
3M-50/55ø43 i ø483MetalStały, bez regulacji wysokościPokaż rysunek techniczny i zdjęcie
5M-50/55ø43 i ø485MetalStały, bez regulacji wysokościPokaż rysunek techniczny i zdjęcie
R-3M-50/55ø43 i ø483MetalStały, z regulacją wysokościPokaż rysunek techniczny i zdjęcie
R-5M-50/55ø43 i ø485MetalStały, z regulacją wysokościPokaż rysunek techniczny i zdjęcie
W-5M-50/55ø43 i ø485MetalWahliwy bez regulacji wysok.Pokaż rysunek techniczny i zdjęcie
WR-5M-50/55ø43 i ø485MetalWahliwy z regulacją wysokościPokaż rysunek techniczny i zdjęcie
3T-50ø433TworzywoStały, bez regulacji wysokościPokaż rysunek techniczny i zdjęcie
5T-50ø435TworzywoStały, bez regulacji wysokościPokaż rysunek techniczny i zdjęcie
R-3T-50ø433TworzywoStały, z regulacją wysokościPokaż rysunek techniczny i zdjęcie
R-5T-50ø435TworzywoStały, z regulacją wysokościPokaż rysunek techniczny i zdjęcie
W-5T-50ø435TworzywoWahliwy bez regulacji wysok.Pokaż rysunek techniczny i zdjęcie
WR-5T-50ø435TworzywoWahliwy z regulacją wysokościPokaż rysunek techniczny i zdjęcie
3T-50/55ø43 i ø483TworzywoStały, bez regulacji wysokościPokaż rysunek techniczny i zdjęcie
5T-50/55ø43 i ø485TworzywoStały, bez regulacji wysokościPokaż rysunek techniczny i zdjęcie
R-3T-50/55ø43 i ø483TworzywoStały, z regulacją wysokościPokaż rysunek techniczny i zdjęcie
R-5T-50/55ø43 i ø485TworzywoStały, z regulacją wysokościPokaż rysunek techniczny i zdjęcie
W-5T-50/55ø43 i ø485TworzywoWahliwy bez regulacji wysok.Pokaż rysunek techniczny i zdjęcie
WR-5T-50/55ø43 i ø485TworzywoWahliwy z regulacją wysokościPokaż rysunek techniczny i zdjęcie