3M-80/4ø 713MetalStały, bez regulacji wysokościPokaż rysunek techniczny i zdjęcie
5M-80/4ø 715MetalStały, bez regulacji wysokościPokaż rysunek techniczny i zdjęcie
R-3M-80/4ø 713MetalStały, bez regulacji wysokościPokaż rysunek techniczny i zdjęcie
R-5M-80/4ø 715MetalStały, z regulacją wysokościPokaż rysunek techniczny i zdjęcie
W-5M-80/4ø 715MetalWahliwy bez regulacji wysok.Pokaż rysunek techniczny i zdjęcie
W-8M-80/4ø 718MetalWahliwy bez regulacji wysok.Pokaż rysunek techniczny i zdjęcie
WR-5M-80/4ø 715MetalWahliwy, z regulacją wysokościPokaż rysunek techniczny i zdjęcie
WR-8M-80/4ø 718MetalWahliwy, z regulacją wysokościPokaż rysunek techniczny i zdjęcie
3M-80ø 68.53MetalStały, bez regulacji wysokościPokaż rysunek techniczny i zdjęcie
5M-80ø 68.55MetalStały, bez regulacji wysokościPokaż rysunek techniczny i zdjęcie
R-3M-80ø 68.53MetalStały, z regulacją wysokościPokaż rysunek techniczny i zdjęcie
R-5M-80ø 68.55MetalStały, z regulacją wysokościPokaż rysunek techniczny i zdjęcie
W-5M-80ø 68.55MetalWahliwy bez regulacji wysok.Pokaż rysunek techniczny i zdjęcie
W-8M-80ø 68.58MetalWahliwy bez regulacji wysok.Pokaż rysunek techniczny i zdjęcie
WR-10M-80ø 68,510MetalWahliwy z regulacją wysokościPokaż rysunek techniczny i zdjęcie
WR-5M-80ø 68.55MetalWahliwy z regulacją wysokościPokaż rysunek techniczny i zdjęcie
WR-8M-80ø 68.58MetalWahliwy z regulacją wysokościPokaż rysunek techniczny i zdjęcie
3T-80/4ø 713TworzywoStały, bez regulacji wysokościPokaż rysunek techniczny i zdjęcie
5T-80/4ø 715TworzywoStały, bez regulacji wysokościPokaż rysunek techniczny i zdjęcie
R-3T-80/4ø 713TworzywoStały, z regulacją wysokościPokaż rysunek techniczny i zdjęcie
R-5T-80/4ø 715TworzywoStały, z regulacją wysokościPokaż rysunek techniczny i zdjęcie
W-5T-80/4ø 715TworzywoWahliwy bez regulacji wysok.Pokaż rysunek techniczny i zdjęcie
W-8T-80/4ø 718TworzywoWahliwy bez regulacji wysok.Pokaż rysunek techniczny i zdjęcie
WR-5T-80/4ø 715TworzywoWahliwy, z regulacją wysokościPokaż rysunek techniczny i zdjęcie
WR-8T-80/4ø 718TworzywoWahliwy, z regulacją wysokościPokaż rysunek techniczny i zdjęcie
3T-80ø 68.53TworzywoStały, bez regulacji wysokościPokaż rysunek techniczny i zdjęcie
5T-80ø 68.55TworzywoStały, bez regulacji wysokościPokaż rysunek techniczny i zdjęcie
R-3T-80ø 68.53TworzywoStały, z regulacją wysokościPokaż rysunek techniczny i zdjęcie
R-5T-80ø 68.55TworzywoStały, z regulacją wysokościPokaż rysunek techniczny i zdjęcie
W-5T-80ø 68.55TworzywoWahliwy bez regulacji wysok.Pokaż rysunek techniczny i zdjęcie
W-8T-80ø 68.58TworzywoWahliwy bez regulacji wysok.Pokaż rysunek techniczny i zdjęcie
WR-5T-80ø 68.55TworzywoWahliwy z regulacją wysokościPokaż rysunek techniczny i zdjęcie
WR-8T-80ø 68,58TworzywoWahliwy, z regulacją wysokościPokaż rysunek techniczny i zdjęcie